ماراتن بزرگ گاج تایباد

بزرگترین آزمون آزمایشی شهرستان تایباد در ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری

این ماراتن در ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.

قاسم توکلی مدیر آزمون های گاج شهرستان تایباد درباره جزییات این آزمون بزرگ صحبت می کند.

جوایز ماراتن

جوایز نفرات برتر این ماراتن استفاده از خدمات نمایندگی گاج تایباد می باشد.

پایه ششم تا نهم

دوستان تان رو به این ماراتن بزرگ دعوت کنید و از آنها بخواهید تا عنوان معرف را نام شما وارد نماید تا بر اساس تعداد افرادی که توسط شما به این آزمون دعوت شده اند هدیه از نمایندگی گاج تایباد دریافت نمایید.

ثبت نام